Бързи кредити при лошо ЦКР

Бързи кредити при лошо ЦКР

Ако искате да изтеглите бързи кредити при лошо ЦКР, обърнете внимание на следните неща.

Първо, нека да се запознаем с терминологията и това как работи централният кредитен регистър. ЦКР информационна система, която е поддържана от Българската национална банка и съдържа актуална информация за всички активни кредити, отпуснати от банки, небанкови институции, дружества за електронни пари и платежни институции. Това е един от най-важните инструменти за контрол на кредитните рискове в България.

В ЦКР се пазят данни за кредитната история на всички хора, които са теглили кредити от регистрирани институции. Преди да отпуснат заем, всички фирми се допитват до регистъра, за да проверят дали потенциалният клиент е представил достоверна информация за кредитите, които е имал в миналото, и дали ги е покривал редовно.

В регистъра се пазят данни за всички настоящи и минали кредити, които са били отпуснати до 5 години назад. Ако клиентът е забавял плащанията или не е покривал задълженията си през това време, това се отразява в неговата кредитна история и той бива записан с лошо ЦКР. Броят на закъсненията по изплащането на вноските също се отбелязва.

При проверка на лицето, неговите кредити се разпределят в 4 групи:

редовни, под наблюдение (закъснение между 30 и 90 дни), необслужвани (между 90 и 180 дни) и загубени (над 180 дни). ЦКР е изключително полезен инструмент за оценка на кредитния риск при отпускане на нови заеми и за контрол на вече отпуснатите кредити.

Голяма част от институциите за бързи кредити предлагат кредитиране при лошо ЦКР, но получаването на банков кредит с лоша кредитна история може да бъде по-трудно в сравнение с клиентите, които имат добра кредитна репутация. Въпреки това, не е невъзможно да получите заем от банка. В този случай условията могат да бъдат малко по-различни, като по-висока лихва или някои допълнителни такси. Освен банковите институции, някои небанкови финансови институции предлагат бързи кредити на много хора, но условията в договорите може да варират.


Публикувана

в

от

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *